Gmina w rankingach

Statystyki, na czarnym tle kartki narysowane białą kredką trzy wznoszące się paski statystyczne z narysowaną nad nimi unoszącą się strzałką trendu

Co roku różne instytucje i gremia sporządzają rankingi gmin, gdzie oceniają gminy pod różnym kątem i według różnych kryteriów. W ostatnim okresie ukazały się 2 rankingi gmin. Pierwszy Dziennika Rzeczpospolita, a drugi Europejskiego Kongresu Samorządów.

Podstawą oceny Dziennika Rzeczpospolita był  zrównoważony rozwój, gdzie  pod uwagę brano trwałość  ekonomiczną, środowiskową, społeczną i zarządzanie. Na 1537 gmin wiejskich w kraju Gmina Herby zajęła 108 miejsce.  Porównując: w roku 2019 gmina klasyfikowana była na 230 miejscu czyli przesunęła się o 122 miejsca w górę.

Ranking opracowany przez Kongres Samorządów oceniał sytuację gmin pod kątem gospodarki finansowej. Wziął pod uwagę następujące płaszczyzny:  dochody własne i z podatku od osób fizycznych, nadwyżkę operacyjną, wydatki inwestycyjne oraz unijne, wynagrodzenia oraz zobowiązania. Kongres Samorządów dokonując w ten sposób oceny kondycji finansowej gmin wziął pod uwagę zakończony i podsumowany pod kątem finansowym i gospodarczym rok 2019. W tym rankingu wśród gmin wiejskich Gmina Herby uplasowała się na  bardzo wysokim 49 miejscu.

Rankingi biorą pod uwagę różne aspekty, jednocześnie każdy rok budżetowy jest inny, z innymi możliwościami. Patrząc na powyższe nasza gmina oceniana jest dobrze, a finanse gminy są właściwie realizowane.