Informacja

Mieszkańcy Gminy Herby, którzy przyjęli obywateli Ukrainy –  uchodźców, którzy przekroczyli granicę polsko – ukraińską od dnia  24 lutego 2022 r i posiadają numer PESEL    zapewniają im zakwaterowanie   i wyżywienie mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na osobę za dzień.

 

Świadczenie pieniężne jest przyznawane :

  • na wniosek według wzoru określonego w rozporządzeniu,*
  • wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach – pokój nr 17 i 20
  • świadczenie wynosi 40 zł na jedną osobę za dzień i przysługuje tylko w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy,
  • świadczenie przysługuje nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane  z dołu,
  • przed wypłata świadczenia gmina dokona weryfikacji danych zawartych w wniosku złożonym przez mieszkańca pod kątem warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Pobierz wniosek

Klauzula informacyjna