Badania statystyczne

W dniach  od 1 do 23  grudnia 2020r.  na terenie całej Polski  realizowane będą  w gospodarstwach rolnych obowiązkowe, ankietowe badania rolnicze:

  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej R-ZW-B – II edycja   (formularz R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S – II edycja (formularz R-ZW-S)

Celem badania jest uzyskanie informacji  pozwalających  otrzymać  dane i ocenić zmiany jakie zaszły w  stanie  pogłowia  trzody chlewnej, bydła, owiec i drobiu  oraz produkcji zwierzęcej w regionie i na terenie kraju.

Uzyskane informacje będą chronione tajemnicą, dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Tożsamość teleankieterów na terenie województwa śląskiego można potwierdzić pod numerami telefonów: 32 7791291 lub 695 255 244 lub za pomocą formularza na stronie https://sa.stat.gov.pl/formularz/ 

W dniach badania  w godzinach 8-15 czynna będzie INFOLINIA pod nr tel: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm