I sesja Rady Gminy Herby kadencji 2018-2023

W dniu 21 listopada 2018 r odbyła się I sesja Rady Gminy Herby kadencji 2018-2023. Nową kadencję radni Gminy wraz z p. wójt Gminy rozpoczęli udziałem we Mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym w Herbach. O godzinie 14:00 rozpoczęła się sesja, którą otworzył i prowadził do czasu wyboru przewodniczącego Rady Gminy, najstarszy wiekiem radny p. Józef Kozielski. Wszyscy radni otrzymali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Herbach p. Jolanty Kałuży zaświadczenie o wyborze na radnego Gminy Herby. Następnie zaświadczenie o wyborze z rąk przewodniczącej GKW odebrała p. Iwona Burek – Wójt Gminy Herby. Kolejnym punktem było złożenie ślubowania przez radnych i Panią Wójt. Po ślubowaniu radnych i wójta na sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego. Wybory odbyły się w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym Rady Gminy Herby na kadencję 2018-2023 wybrany został p. Józef Kozielski a Wiceprzewodniczącym p. Jan Cierpioł. Nowo wybranym serdecznie gratulujemy.