Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021

Uczniom, Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty a także Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom Wójt Gminy Herby, Iwona Burek, przesyła okolicznościowe życzenia.

Załącznik: skan dokumentu