Święto Niepodległości w Gminie Herby

    W dniu 11 listopada 2022 r. w Gminie Herby odbyła się uroczystość upamiętniająca 104 rocznicę Odzyskania przez Polskę  Niepodległości.

     Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą  w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele parafialnym w Herbach o godzinie 9:00. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Herby, Przewodniczący i Radni Gminy Herby oraz przedstawiciele Służby Więziennej, członkowie Kół Emerytów i Rencistów w Herbach i w Lisowie, uczniowie szkół z terenu gminy, zaproszeni goście, a przede wszystkim licznie obecni mieszkańcy gminy. W mszy świętej udział wzięły również poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Herby, które uświetniły swoją obecnością całą uroczystość.

      Po mszy świętej delegacje i wszyscy zgromadzeni na czele z Wójt Gminy p. Iwoną Burek i Przewodniczącym Rady Gminy p. Józefem Kozielskim złożyli  kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów walczących o wolność Polski. Wartę honorową pod pomnikiem pełnili strażacy z gminnych jednostek OSP i przedstawiciele Służby Więziennej. Wszystkim mieszkańcom, Radnym Gminy Herby, członkom Kół Emerytów i Rencistów, dyrektorom jednostek organizacyjnych, nauczycielom, dyrektorom szkół i młodzieży szkolnej oraz  strażakom z jednostek OSP i przedstawicielom Służby Więziennej składamy serdeczne podziękowania za niezawodne uczestnictwo  w obchodach 104 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.