Informacja

Informuje się uchodźców – obywateli Ukrainy przebywających      na terenie gminy Herby, że w każdy

wtorek i czwartek, począwszy od dnia 24 marca 2022 r.

w  budynku przy ul. Lublinieckiej 31, w godz. od 1600 do 1700

będzie wydawana pomoc rzeczowa w formie darów.