Informacja dot. komunalizacji mienia Skarbu Państwa

W załączeniu przestawiamy protokół inwentaryzacyjny sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Herby w drodze komunalizacji wymienionej nieruchomości.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej lub w załączonym dokumencie.