Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej

Wójt Gminy Herby publikuje ofertę Towarzystwa Wędkarskiego „OLSZYNKA” z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Upowszechnianie wędkarstwa, sportu i rekreacji na zbiorniku wodnym, uczestnictwo w zawodach wędkarskich”.

Załączniki:

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym Biuletynie Informacji Publicznej