Ogłoszenie

Wójt Gminy Herby informuje mieszkańców, że od dnia 20.05.2019r. do dnia 15.12.2020r. prowadzone będą prace związane z wymianą wodomierzy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie pomieszczeń, w których jest zainstalowany wodomierz w celu jego wymiany. Wykonawcą robót jest firma BDSYSTEM Bartosz Dąbrowski. Przypominamy, że koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierzy głównych ponosi dostawca wody – Gmina Herby na legalizacja wodomierzy głównych i dodatkowych (podliczników) jest ważna 5 lat. Mieszkaniec zainteresowany dalszym rozliczaniem zużycia wody z podlicznika jest zobowiązany do przeprowadzenia legalizacji lub wymiany wodomierza na własny koszt.

Harmonogram prac na najbliższy okres:
Brasowe, Braszczok, Głąby, Łebki, Łęg, Niwy, Tanina, Turza