Zaproszenie na spotkanie informacyjne

W związku z planowanym naborem do konkursu w ramach Programu Fundusze Europejskie
dla Śląskiego 2021-2027 w zakresie dofinansowań do montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, takich jak: instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła czy magazyn energii, Gmina Herby zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne dotyczące możliwości udziału w projekcie.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • 27 marca o godzinie 17:00 w Remizie OSP Olszyna
  • 27 marca o godzinie 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Herbach
  • 3 kwietnia o godzinie 17:00 w Remizie OSP Hadra
  • 3 kwietnia o godzinie 19:00 w Remizie OSP Lisów

Poniżej przedstawiamy dokumenty do zapoznania:

  1. wzór umowy dotyczącej przygotowania analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE – koszt mieszkańca – Pobierz wzór umowy
  2. Deklaracja członkostwa w projekcie – Pobierz

Każdy mieszkaniec chcący wziąć udział w projekcie zobowiązany jest do podpisania umowy dotyczącej przygotowania analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE oraz do złożenia Deklaracji członkostwa w projekcie.

Deklarację należy pobrać ze strony, wydrukować i wypełnić, a następnie złożyć w Urzędzie Gminy Herby w momencie podpisywania umowy.

Powyższe umowy będą podpisywane w Urzędzie Gminy Herby w pokoju nr 6 po zakończeniu cyklu spotkań tj. od 4 do 25 kwietnia 2023 r. Umowy będą podpisywane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzyma mieszkaniec, a drugi firma DOEKO Group, zajmująca się przygotowaniem analizy technicznej i koordynuje projekt.

Więcej informacji znajdą Państwo pod nr. tel. Urzędu Gminy Herby – 34 357 41 00 oraz DOEKO Group – 12 446 42 97.

Pobierz ulotkę informacyjną