Ostrzeżenie hydro

Ostrzeżenie hydro nr 91 zlewnia Warty/21.06.2024 / Stopień 1

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
Ważność: od godz. 16:00 dnia 21.06.2024 do godz. 09:00 dnia 22.06.2024
Obszar: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna (łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Na
rzekach kontrolowanych stany wody mogą gwałtownie rosnąć osiągając lokalnie stan wody wysokiej, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego włącznie.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Pobierz plik ostrzeżenia