Aktualności

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

W dniu 10.08.2023r. (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Herbach przy ul. E. Orzeszkowej 8 będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

W dniu 09.08.2023r. (środa) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Herbach przy ul. E. Orzeszkowej 8 będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej o: Informacja

Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi:

Pobierz plik informacji

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

zawiadamia,

że w dniu 01.08.2023r. od godziny 22:00 do godziny 09:00 dnia następnego w związku z przebudową sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Herby ul. Kościuszki, Kilińskiego, Głowackiego, Nowa, Leśna nr 1B, 1C, 2, 4, Dworcowa, Wieczorka, Zielona, Lubliniecka, Powstańców Śląskich, Sportowa, Mickiewicza, Wojska Polskiego, 1-go Maja, Konopnickiej, Reymonta, Orzeszkowej, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kochanowskiego, Słowackiego, Asnyka, Norwida oraz Pietrzaki ul. Częstochowska, Brzozowa i Graniczna.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Więcej o: Informacja

Informacja

Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w drugim półroczu 2023 roku.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

Przypomina,

że w dniu 20.07.2023r. od godziny 8:00 do godziny 17:00 z możliwością zmiany godziny zakończenia robót w związku z przebudową sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Herby i Pietrzaki.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

Zawiadamia

że w dniu 19.07.2023r. w związku z nieprzewidzianą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Herby i Pietrzaki. Planowany termin zakończenia prac – godz. 19:00.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Więcej o: Informacja

Informacja

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 lipca 2023 (czwartek) w związku z pracami serwisowymi Referat Spraw Obywatelskich i USC czynny będzie do godz. 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-283 Herby

zawiadamia,

że w dniach: 18.07.2023r. i 20.07.2023r. od godziny 08:00 do godziny 17:00

w związku z przebudową sieci wodociągowej

nastąpi przerwa w dostawie wody

w miejscowościach: Herby, Pietrzaki, Kalina, Olszyna.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.