PODZIĘKOWANIE

Bardzo serdecznie dziękuejmy wszystkim darczyńcom, którzy ofiarowali produkty żywnościowe oraz artykuły pierwszej pomocy za pośrednictwem wszystkich naszych jednostek OSP (Chwostek, Hadra, Kalina, Lisów, Olszyna, Tanina) dla uchodźców i potrzebujących mieszkańców Ukrainy .Dziękujemy również wszystkim Jednostkom OSP za pomoc i zaangażowanie.