Rolnictwo

Informacja

Korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS

 Od 1 marca 2023 r. wchodzą w życie zmiany w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS.

 

Pobierz plik informacji

Informacja

KRUS przypomina o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2022 rok.

Pobierz komunikat

Informacja

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lublińcu zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się na kursy i szkolenia prowadzone przez  Ośrodek, szczegóły informacji do pobrania poniżej.

Pobierz plik informacji

Informacja

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie województwa zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

Pobierz plik informacji

Informacja

Biuro Śląskiej Izby Rolniczej w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Lublinieckiego p. Romana Pielorza, zaprasza na szkolenie dla rolników z terenu powiatu lublinieckiego na temat uboju zwierząt, które odbędzie się w dniu 18.01.2023 r.

Pobierz plik informacji

Informacja

Z uwagi na liczne ogniska grypy ptaków HPAIH5N1 w Polsce w tym na terenie woj. śląskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu zwraca się z prośbą o zapoznanie się wszystkich hodowców drobiu z zasadami odnośnie bioasekuracji drobiu. Szczegółowe informacje do pobrania w poniższym linku.

Pobierz plik informacji

Informacja

W związku z wystąpieniem ogniska amerykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie woj. śląskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu przypomina obowiązujące zasady bioasekuracji. Informacje do pobrania w poniższym linku.

 

Pobierz plik informacji

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu, informuje o potwierdzeniu w dniu 29 grudnia 2022 r. wystąpienia afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Pobierz plik informacji

Informacja

KRUS informuje o zmianie wysokości minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

 

Pobierz informację

Informacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o nowych kwotach przychodu decydujących o zmniejszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2022r. Szczegóły w załączonym komunikacie.

 

Pobierz plik komunikatu.