Więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Herby z dnia 26 stycznie 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Herby na lata 2016 – 2025”

Pełny tekst obwieszczenia w załączniku.