Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji społecznych

Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w 2018 r.

Zarządzenie i projekt programu w załączniku.