Informacja o wynikach konsultacji społecznych dot. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Informujemy o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Ogłoszenie zostało opublikowanew Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Herby.