Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. OZE

W związku z przeprowadzanymi na terenie Gminy Herby spotkaniami informacyjnymi, dotyczącymi możliwości udziału w projekcie mającym na celu dofinansowanie montażu instalacji OZE, poniżej udostępniamy prezentację firmy DOEKO Group omawianą na powyższych spotkaniach.

Prezentacja ze spotkania z mieszkańcami

Pobierz plik zarządzenia