Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. “Montaż instalacji OZE na terenie gminy Herby”

Publikujemy Zarządzenie Wójta Gminy Herby z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. “Montaż instalacji OZE na terenie gminy Herby”.

Załącznik: skan zarządzenia.