Zaproszenie do udziału w ankiecie

 

W związku z pojawieniem się informacji o planowanych naborach do konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w zakresie dofinansowań instalacji OZE Gmina Herby przeprowadza ankietę sondującą zainteresowanie mieszkańców udziałem w ww. konkursach.

Celem ankiety jest określenie czy są Państwo zainteresowani ewentualnym montażem proponowanych źródeł odnawialnej energii, tj. instalacją fotowoltaiczną, instalacją fotowoltaiczną z magazynem energii, pompą ciepła bądź pompą ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Niniejsza ankieta nie jest deklaracją udziału w projekcie! Służy jedynie sondowaniu zainteresowania mieszkańców.

Planowana wysokość dofinansowania to ok. 70-85 % kosztów kwalifikowanych, jednakże ze względu na brak szczegółowych wytycznych dokładny poziom dofinansowania będzie znany po ogłoszeniu regulaminu konkursu.

Poniżej zamieszczamy druk ankiety do pobrania:

Każda zainteresowana osoba może złożyć niniejszą ankietę w terminie do 10 marca 2023 r. w wersji papierowej – w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 6, oraz w wersji elektronicznej – na adres mailowy: srodki.zewnetrzne@herby.pl  Ankietę można również pobrać w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 6.