Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Dyrekcji i Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Oświaty a także Uczniom i ich Rodzicom Wójt Gminy Herby, Iwona Burek, przesyła okolicznościowe życzenia.

Załącznik: skan dokumentu