Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

             Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznania za trud wkładany w pracę na rzecz szkoły, entuzjazm oraz zaangażowanie z jakimi przekazujecie wiedzę i rozwijacie zainteresowania uczniów.

             Dziękuję za zaangażowanie, życzę dużo satysfakcji z wykonywanych działań. Niech edukacja i efekty wychowawcze będą zawsze źródłem przyjemności, a nigdy przyczyną przykrości.

            Szanowne Grono Pedagogiczne i Pracownicy Oświaty proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz osiągnięć w pracy zawodowej.

          Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Herby

Iwona Burek