Więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Herby

Obwieszczenie Wójta Gminy Herby

Obwieszczenie Wójta Gminy Herby o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: “Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Herby na lata 2015-2020”

Więcej informacji w załączniku.