Więcej o: Informacja

Informacja

Korespondencję do Urzędu Gminy i GOPS, nie wymagającą potwierdzenia wpływu, można wrzucać do skrzynki na listy przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Więcej o: Informacja

Informacja

U W A G A 

Z KASY URZĘDU GMINY z dniem 25 stycznia 2022 r. prosimy korzystać   tylko  w przypadku  braku możliwości regulowania płatności w formie bezgotówkowej.

Należności prosimy dokonywać przelewem na konto:

  • 64 8288 1014 2001 0000 0042 0004
  • 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 – wyłącznie opłaty za odpady
Więcej o: Informacja

Informacja

Stopień alarmowy CRP
 
Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59.
Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma charakter prewencyjny – wiąże się z cyber atakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie.

Więcej informacji na temat wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego na stronie:

 

Więcej o: Informacja

Informacja

Szanowni Państwo,

 

14 stycznia 2022 r. (piątek), w godz. 10:00-12:00 organizujemy dyżur telefoniczny „Zmiany w zasiłkach od 2022 roku”.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem tel. 727 690 746.

Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Więcej o: Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wprowadzony z dniem 1 stycznia 2022 r. jest specjalnym świadczeniem, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 

Pobierz plik ogłoszenia

Więcej o: Ważne zmiany w KRUS od 1 stycznia 2022

Ważne zmiany w KRUS od 1 stycznia 2022

Nowe wysokości jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

 

Pobierz informację