Więcej o: Informacja

Informacja

Korespondencję do Urzędu Gminy i GOPS, nie wymagającą potwierdzenia wpływu, można wrzucać do skrzynki na listy przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.