Więcej o: Informacja

Informacja

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

 
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

 

Opracowanie: MSWiA

Więcej o: Informacja

Informacja

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca we współpracy z Gminą Dobrzyca oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę materiałów budowlanych oraz środków finansowych w celu pomocy osobom poszkodowanym po przejściu przez Gminę Dobrzyca w nocy 17 lutego 2022 r. trąby powietrznej.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

OGŁOSZENIE

Gmina Herby informuje, że od dnia 7 lutego 2022 r. rozpoczną się prace związane z wymianą sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Leśnej w miejscowości Herby.

Za utrudnienia w ruchu drogowym serdecznie przepraszamy.

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

GMINA HERBY

ul.Lubliniecka 33, 42-284 Herby

ZAWIADAMIA,

że w dniu:  01.02.2022r.  od godziny 09:00 do godziny 12.00

z powodu awarii na sieci wodociągowej
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY
w miejscowości: LISÓW, CHWOSTEK, PIŁKA, TANINA, BRASOWE, TURZA, BRASZCZOK NIWY, ŁĘG, ŁEBKI, OLEKSIKI

Za zaistniałą sytuację – przepraszamy.