Więcej o: Informacja

Informacja

W sprawie podziału Gminy Herby na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

Realizacja petycji w sprawie transplantacji

W celu wykonania petycji skierowanej do Wójta Gminy Herby w sprawie zwiększenia świadomości społecznej wśród lokalnej społeczności w zakresie transplantacji  przedkładamy informację  do zapoznania się przez  osoby zainteresowane tą tematyką.

 

Pobierz plik informacji