Informacja

Realizacja petycji w sprawie transplantacji

W celu wykonania petycji skierowanej do Wójta Gminy Herby w sprawie zwiększenia świadomości społecznej wśród lokalnej społeczności w zakresie transplantacji  przedkładamy informację  do zapoznania się przez  osoby zainteresowane tą tematyką.

 

Pobierz plik informacji