Informacja

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Herby działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Pobierz Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS)

Pobierz plik ogłoszenia

Pobierz deklarację uczestnictwa

Pobierz program

Pobierz podręcznik beneficjenta

Więcej o: Informacja

Informacja

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lublińcu odnośnie przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu oraz Lisów.

 

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

Zarządzenie nr OR.0050.94.2023 Wójta Gminy Herby z dnia 10 listopada 2023r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

Pobierz plik informacji

Pobierz plik sprawozdania