Informacja

Zarządzenie nr OR.0050.94.2023 Wójta Gminy Herby z dnia 10 listopada 2023r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

Pobierz plik informacji

Pobierz plik sprawozdania