Co w wakacje dla dzieci? – propozycje KRUS

Wakacje dzieci na wsi  – to czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku ich rodziców. Niejednokrotnie towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech oraz brak większej uwagi poświęcanej dzieciom. Praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, dużego wiatru, burz czy ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczora pracują maszyny rolnicze. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków.

Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, przygotowanie odpowiedniego miejsca do wypoczynku i zabawy z dala od części produkcyjnej gospodarstwa w okresie wakacyjnym.

Dlatego OR KRUS w Częstochowie przypomina o przestrzeganiu zasad BHP oraz szeroko zakrojonych działaniach prewencyjnych, prowadzonych na terenie województwa śląskiego. W ciągu roku, w naszych działaniach prewencyjnych wzięło udział blisko 10 tyś. osób z 300 miejscowości a w zakresie bezpieczeństwa pracy rolnej przeszkoliliśmy w 2019r.-20 tyś. osób.

W tym roku zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla dzieci pt.: “Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” oraz konkurs pn.: “Krzyżówka z KRUSem”. Młodzi uczestnicy wykazali się dużą wiedzą nt. zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym jak i niezwykłą kreatywnością w zakresie swobody wypowiedzi artystycznej. Laureaci konkursu plastycznego zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami, takimi jak: hulajnogi elektryczne, drony, tablety, smartfony, smartwatche.

W te wakacje Kasa Ubezpieczenia Społecznego Rolników wraz z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej proponuje 11-dniowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, w malowniczej miejscowości Ponik k. Janowa, w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Organizatorzy przewidują 2 turnusy: 10-20 sierpnia oraz 21-31 sierpnia. Wakacyjne atrakcje skierowane są dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim), pobiera rentę bądź emeryturę KRUS.

Podczas każdego z turnusów pracownik KRUS przeprowadzi szkolenie z zakresu podstawowych zagrożeń związanych z wypadkami dzieci w gospodarstwach rolnych, zachowań związanych  z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa w czasie wakacji. Po zakończonym szkoleniu odbędzie się konkurs, mający na celu sprawdzenie zdobytej przez dzieci wiedzy.

Bardzo serdecznie zapraszamy na taką formę wypoczynku!

Przypominamy, że od 16 czerwca ruszyła kampania prewencyjna Komendy Miejskiej Policji i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie pod nazwą “Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie. Jednym z partnerów projektu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie. Głównym celem akcji profilaktyczno-edukacyjnej jest zapobieganie wypadkom w ruchu drogowym jak i w gospodarstwach rolnych.

Warto wspomnieć, że mamy już okres wakacyjny, a co za tym idzie wzmożenie prac rolniczych, do których często angażowane są dzieci i młodzież. Wspólna kampania prewencyjna, wspaniale wpisuje się w przedmiot naszej działalności, w której przestrzegamy i uświadamiamy zarówno rodziców, opiekunów jak i najmłodszych, że większość wypadków przy pracach rolniczych jest wynikiem braku zachowania należytej ostrożności, także przez niewłaściwe używanie telefonów.

W ramach kampanii został zorganizowany również konkurs dla dzieci
i młodzieży, a o szczegółach można dowiedzieć się więcej na stronie:  www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl.

Z myślą o najmłodszych Kasa przygotowała kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosujemy 100 hulajnóg. Szczegóły na stronie: www.krus.gov.pl/aktualnosci/.

Bądźcie czujni, bo już niebawem ukaże się II edycja konkursu “Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym. Myślą przewodnią konkursu jest przekonanie, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji.

Strategią Wizji Zero jest zwrócenie uwagi na 3 wymiary pracy człowieka:

  • bezpieczeństwo
  • zdrowie
  • dobrostan

Pamiętajcie – wystarczy mieć oryginalny pomysł, nakręcić krótki film i wysłać do nas. Czekają atrakcyjne nagrody, a o szczegółach już niebawem na naszej stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

W imieniu własnym oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandry Hadzik, bardzo gorąco apelujemy do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych poprzez udział w działaniach prewencyjnych Kasy. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z maszynami rolniczymi. Pamiętajcie o właściwej opiece nad dziećmi, pozostającymi w tym okresie w gospodarstwie, bo one często nie są świadome zagrożeń, które występują w środowisku pracy rolniczej, stając się ofiarami wielu, tragicznych w skutkach wypadków. Bądźcie motywatorami dla swoich pociech, wspierajcie ich i zachęcajcie do aktywnego poszukiwania wiedzy, nawet podczas wakacji, poprzez np. czynny udziału w konkursach, co z pewnością zaowocuje w przyszłości.