Dyżury specjalisty ds. lasów (grudzień 2019 – styczeń 2020)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Grudzień 2019 – Styczeń 2020:

16.12. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
18.12. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
13.01. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
15.01. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
27.01. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
29.01. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200

 

 

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.