Dyżury specjalisty ds. lasów (listopad-grudzień 2017)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Listopad-grudzień 2017:

06.11. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 800 – 1100
08.11. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200
20.11. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 800 – 1100
22.11. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200
04.12. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 800 – 1100
06.12. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200
18.12. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 800 – 1100
20.12. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.