Zaproszenie do udziału w ankiecie

W związku z obowiązkiem osiągnięcia przez gminy poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, wynikających z zapisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeprowadzana jest ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi na terenie Gminy Herby w roku 2023. Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczeniu wskaźników sprawozdawczych.

Poniżej zamieszczamy druk ankiety do pobrania:

Pobierz druk ankiety

Wypełnioną ankietę należy przekazać/wysłać w terminie do 15 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby.

Ankietę można również pobrać w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 14.