Dyżury specjalisty ds. lasów (listopad – grudzień 2018)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Listopad-Grudzień 2018:

05.11. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
07.11. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
19.11. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
21.11. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200

03.12. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
05.12. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
17.12. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
19.12. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200

 

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.