Dyżury specjalisty ds. lasów (październik – listopad 2019)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Październik-Listopad 2019:

07.10. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
09.10. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
12.10. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
23.10. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
04.11. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
06.11. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
18.11. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
20.11. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200

 

 

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.