Informacja

Informacja o wynikach konsultacji
Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie gminy Herby oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.

 

Pobierz iInformację o wynikach konsultacji