Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2024r. nie uległy zmianie stawki opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Herby i w dalszym ciągu będą wynosić:

  • w przypadku odpadów segregowanych – 29,00 zł/osobę/miesiąc,
  • w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – 58,00 zł/osobę/miesiąc,
  • w przypadku ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów – 2,00 zł/osobę/miesiąc.

W związku z powyższym, nie będą wysyłane do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
w następujących terminach:

  • do 15 marca – za okres od styczna do marca,
  • do 15 maja – za okres od kwietnia do czerwca,
  • do 15 września – za okres od lipca do września,
  • do 15 listopada – za okres od października do grudnia.

Od 1 stycznia 2024r. świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Herby należy do firmy WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa tel. 34 3659117. Firma odpowiedzialna będzie za wyposażenie mieszkańców naszej gminy w worki do zbierania odpadów segregowanych. Podczas zbiórki odpadów segregowanych, firma będzie dostarczać worki na poszczególne nieruchomości.