Kolej na ferie

Szanowni Państwo,

informuję, że Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Pana Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br.

Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie województwa śląskiego uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych, branżowych i średnich z obszaru całej Polski. Młodsze dzieci mogą korzystać z przejazdów na postawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji Państwa wydziałowi oświaty celem poinformowania o akcji rodziców i opiekunów uczniów wszystkich szkół w województwie.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.slaskie.pl – zakładka: Kolej na ferie.

 

Z poważaniem

Danuta Rosa
Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki