Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie

W związku zarządzonymi na dzień 23.04.2017r. wyborami przedterminowymi wójta Gminy Herby podajemy do wiadomości komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie.