Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych dot. realizacji zadania pn. Modernizacja  PSZOK-U w Herbach dostępna jest w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.