Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

Pobierz plik ogłoszenia

Pobierz formularz krk

Pobierz kartę zgłoszenia kandydata

Pobierz listę osób zgłaszających

Pobierz wzór oświadczenia o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej

Pobierz wzór oświadczenia ze nie toczy się postępowanie

Pobierz informację o przetwarzaniu danych osobowych