Informacja

Informujemy o zmianach w KRUS, jakie zostały wdrożone po 24 lutego 2022 r. dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres.

 

 

Pobierz plik informacji