Prośba dotycząca ograniczenia wizyt osobistych w Urzędzie Gminy

Szanowni Mieszkańcy

Ze względu na rozszerzającą się pandemię koronawirusa zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców aby w miarę możliwości sprawy urzędowe w Urzędzie Gminy Herby i GOPS załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyjnie

Dane do kontaktu:

Urząd Gminy Herby

Numery telefonów do Urzędu Gminy:
34 3574-100, 34 3574-101, 34 3574-105,  34 3574-080
email: gmina@herby.pl, urzherby@poczta.onet.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Numery telefonów do GOPS :
Konrad P. – 507231073, Dorota M. – 513959892, pracownicy socjalni: 515582437
email: gops@gopsherby.pl

 

W przypadku konieczności załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy i GOPS z uwagi na  panującą epidemię prosimy o stosowanie zasad reżimu sanitarnego:

  • w Urzędzie i GOPS obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica),
  • przy wejściu należy zdezynfekować ręce,
  • w pokoju biurowym może być obsługiwana tylko 1 osoba,
  • zachowanie bezpiecznej, 2-metrowej odległości w ciągach komunikacyjnych.