Szacujemy zapotrzebowanie na węgiel

W związku z rządowym projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina Herby szacuje ilu mieszkańców posiadających w swoich gospodarstwach kotły węglowe jest zainteresowanych zakupem węgla.

Zgodnie z projektem ustawy do zakupu węgla uprawnieni będą mieszkańcy, którym przysługuje dodatek węglowy i nie nabyli węgla po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę.

Zapotrzebowanie na węgiel należy składać do dnia 31 października na formularzu umieszczonym w załączniku, który należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 w Herbach w pokoju nr 13 lub na Sekretariacie albo przesłać skanem na adres: drogi@herby.pl 

Ustawa regulująca sprzedaż węgla przez gminy jest w trakcie procedowania, więc powyższe informacje ostatecznie mogą ulec zmianie. Po wprowadzeniu ustawy konieczne będzie złożenie odrębnych wniosków o zakup węgla.

Osoby wypełniające formularz proszone są o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą przetwarzania danych w związku z analizą zapotrzebowania na paliwo stałe wśród mieszkańców Gminy Herby, znajdującą się w załączniku.

Pobierz formularz zapotrzebowania na węgiel

Pobierz klauzulę rodo