Więcej o: Informacja

Informacja

W związku z koniecznością złożenia przez sołectwo w terminie do 30 września 2019 r. wniosku o ustalenie zadań do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na rok 2020 przedstawiamy terminy zebrań jakie zostały ustalone przez sołtysów w danym sołectwie.

Szczegóły w załączniku.

Więcej o: Informacja

Informacja

Informujemy, że w bieżącym tygodniu odbędą się kolejne zebrania wiejskie zwołane do wybory Sołtysa Sołectwa i członków Rady Sołeckiej.

Szczegóły w załączniku.