Zebrania wiejskie

Poniżej przedstawiamy terminy zebrań wiejskich podanych przez Sołtysów z poszczególnych Sołectw, na których będą ustalane zadania do realizacji w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego.

Terminy  zebrań  wiejskich  w  2021r.

Fundusz  Sołecki  na  rok  2022

 

Lp Sołectwo Termin Godzina Miejsce
1 TANINA 14.09.2021 (wtorek) 1700 Remiza OSP
2 ŁEBKI 14.09.2021 (wtorek) 1800 mieszkanie sołtysa
3 KALINA 16.09.2021 (czwartek) 1700 Remiza OSP
4 OLSZYNA 16.09.2021 (czwartek) 1900 Remiza OSP
5 HERBY 27.09.2021 (poniedziałek) 1700 Sala GCKiI
6 LISÓW 27.09.2021 (poniedziałek) 1800 Remiza OSP
7 HADRA 28.09.2021 (wtorek) 1700 Remiza OSP
8 CHWOSTEK 28.09.2021 (wtorek) 1800 Remiza OSP