Zebrania wiejskie

Informujemy, że kolejne zebrania wiejskie odbędą się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem:

Terminy  zebrań  wiejskich  w  2020r.

Fundusz  Sołecki  na  rok  2021

 

Lp Sołectwo Termin Godzina Miejsce
1 ŁEBKI 14.09.2020 (poniedziałek) 1800 Mieszkanie Sołtysa
2 TANINA 16.09.2020 (środa) 1700 Remiza OSP
3 HADRA 17.09.2020 (czwartek) 1700 Remiza OSP
4 OLSZYNA 21.09.2020 (poniedziałek) 1700 ZSP Sala gimnastyczna
5 LISÓW 22.09.2020 (wtorek) 1700 Remiza OSP
6 HERBY 24.09.2020 (czwartek) 1700 Sala GCKiI
7 KALINA 28.09.2020 (poniedziałek) 1700 Remiza OSP
8 CHWOSTEK 29.09.2020 (wtorek) 1700 Remiza OSP