Więcej o: Zebrania wiejskie

Zebrania wiejskie

Poniżej przedstawiamy terminy zebrań wiejskich podanych przez Sołtysów z poszczególnych Sołectw, na których będą ustalane zadania do realizacji w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego. Czytaj więcej “Zebrania wiejskie”

Więcej o: Wybory Sołtysa Sołectwa Lisów

Wybory Sołtysa Sołectwa Lisów

Wójt Gminy Herby zaprasza wszystkich mieszkańców Sołectwa Lisów do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim w dniu 7 listopada 2019r. o godzinie 17:00 w remizie OSP w Lisowie, które zostało zwołane do przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

Szczegóły w załączniku.

Więcej o: Informacja

Informacja

W związku z koniecznością złożenia przez sołectwo w terminie do 30 września 2019 r. wniosku o ustalenie zadań do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na rok 2020 przedstawiamy terminy zebrań jakie zostały ustalone przez sołtysów w danym sołectwie.

Szczegóły w załączniku.

Więcej o: Informacja

Informacja

Informujemy, że w bieżącym tygodniu odbędą się kolejne zebrania wiejskie zwołane do wybory Sołtysa Sołectwa i członków Rady Sołeckiej.

Szczegóły w załączniku.